Rybno. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia

0
70

Wójt gminy Rybno informuje mieszkańców, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie pismem z dnia 27.11.2017 roku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego:

SUW Nowa Wieś, SUW Rybno, SUW Złota.

W związku z powyższym od dnia 27.11.2017 roku mieszkańcy gminy Rybno będą zasilani w wodę z w/w Stacji Uzdatniania Wody.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

SUW Nowa Wieś
SUW Rybno
SUW Złota