Rybno. Wydawanie paczek POPŻ

W DNIACH 5.05.2017- 10.05.2017 OD 10.00 DO 15.00

W STRAŻNICY OSP RYBNO

BĘDĄ WYDAWANE PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020

PODPROGRAM 2016