Rybno. Zapytanie ofertowe

0
143

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.6.2.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota”.

Zakres prac projektowych musi obejmować:

– opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego,

– opracowanie dokumentacji kosztorysowej,

– opracowanie specyfikacji technicznej.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2017 r.

Więcej informacji szczegółowych w załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr sprawy_RGK.7011.6.2.2017

Utworzono dnia 11.07.2017, 16:27

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 11.07.2017, 16:30

Oświadczenie

Utworzono dnia 11.07.2017, 16:30

Wykaz osób biorących udział w zamówieniu

Utworzono dnia 11.07.2017, 16:32