Rybno. Zapytanie ofertowe

0
106

Zapytanie ofertowe RGK.7225.1.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych dróg gminnych na terenie gminy Rybno oraz przeglądów podstawowych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.

Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi, opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Długość dróg gminnych objętych przeglądem – 70 km.

Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, sprawdzenie wykonania zaleceń z przeglądu poprzedniego, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Ilość obiektów mostowych objętych przeglądem – 3 obiekty.

Okresowa kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Rybno, musi być wykonana zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Oświadczenie