Rybno. Zapytanie ofertowe

0
80

Rybno. Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.5.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.10.2017 r.

Gmina Rybno zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku komunalnego w Rybnie, ul. Parkowa 1, 96-514 Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa dostawy