Rybno. Zapytanie ofertowe

0
130

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.2.4.2.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23.11.2017 r.

 

Gmina Rybno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: „Naprawa układu sterowania procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybnie ul. Towarowa 8,  w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków”.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.2.4.2.2017 r.
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
4. Oświadczenie o podatku VAT
5. Przedmiar