Rybno. Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg 2017/2018

0
88

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 31.10.2017 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

NIP: 837-169-22-61, REGON: 750148466

Tel. 46 861-14-38, fax 46 861-14-38

 

 Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Rybno w sezonie zimowym 2017/2018 – dla 2 rejonów obszarowych.

 

REJON OBSZAROWY Nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: Wężyki, Sarnów, Antosin, Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Aleksandrów, część m. Rybno (ul. Borowa, ul. Szkolna, ul. Osiedle XXX lecia) oraz parking przy Zespole Szkół w Rybnie – ok. 36 km, zgodnie z załącznikiem graficznym;

REJON OBSZAROWY Nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: część m. Jasieniec, Złota, Wesoła, Konstantynów, Bronisławy, część m. Nowy Szwarocin, część m. Erminów – ok. 29 km, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg 2017/2018
1. Karta pracy
2. Projekt umowy
3. Załączniki do zapytania ofertowego
Mapa Gminy Rybno – Rejony obszarowe