Rybno. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

0
290

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24.10.2017 r.

W dniu 18 października 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Ponikowskiego – przedstawiciela UP-Telecom Sp. z o.o. w Warszawie ul. Łączna 24a, działającego w imieniu P4 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SOC4403A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na fragmencie działki nr ewid. 187/1 położonej w obrębie geodezyjnym 0019 Rybno gm. Rybno.

 

   Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RGK.6733.2.2017