Są umowy na projekty edukacyjne

0
131

17 lipca w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wiceburmistrz Marek Fergiński i skarbnik miasta Jolanta Brzóska podpisali pięć umów w sprawie realizacji projektów edukacyjnych o wartości około 1,7 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom sochaczewskie szkoły wzbogacą się o kilkadziesiąt laptopów, rzutników, tablic interaktywnych oraz wiele innych pomocy naukowych, a tysiąc uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt ruszy we wrześniu 2017, a zakończy się w czerwcu 2019 roku. To kilka tysięcy godzin zajęć językowych, komputerowych, ciekawych eksperymentów, wyjazdów edukacyjnych. Przez dwa lata ponad tysiąc uczniów będzie wyrównywało braki edukacyjne, rozwijało swoje zdolności i zainteresowania – mówi Marek Fergiński.
Projekty będą realizowane w pięciu miejskich szkołach. Gimnazjum nr 1 (157.400 zł), Gimnazjum nr 2 (190.400 zł), Szkole Podstawowej nr 2 (503.900 zł), Szkole Podstawowej nr 4 (262.000 zł) oraz chodakowskim Zespole Szkół (572.800 zł).

Gimnazjum nr 2 (190.400 zł)
206 uczniom szkoła zaproponuje dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, fizyki, komputerów i języka angielskiego. Wspierać ich będzie sześciu nauczycieli, którzy w ramach projektu m.in. udoskonalą swoją wiedzę i umiejętności komputerowe. Szkoła otrzyma nowe wyposażenie pracowni matematycznej i biologicznej. W ramach zajęć edukacyjnych zaplanowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Pracownie wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt – dwie tablice interaktywne i połączone z nimi laptopy, dwa projektory multimedialne, tablicę matematyczną, drukarkę ze skanerem.

Gimnazjum nr 1 (157.400 zł)
W zajęciach i wyjazdach edukacyjnych weźmie udział łącznie 180 uczniów, a specjalne kursy przejdzie 9 nauczycieli. Z unijnej dotacji ratusz doposaży pracownie – matematyczną, chemiczną i biologiczną. Gimnazjum chce wyposażyć się m.in. w cztery tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, tablicę z naniesionym układem współrzędnych i siecią kwadratową do pracowni matematycznej, specjalistyczną szafę na odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny.

Szkoła Podstawowa nr 2 (503.900 zł)
W tej szkole projekt obejmie 240 uczniów i 9 nauczycieli. Zaplanowano zajęcia dodatkowe z matematyki, przyrody, komputerów i języków obcych oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej. „Dwójka” chce kupić m.in. cztery tablice interaktywne, projektory multimedialne, serwer, drukarkę 3D, drukarkę ze skanerem, mikroskop z kamerą, aparat fotograficzny oraz piętnaście laptopów z możliwością podłączenia części z nich do interaktywnej tablicy, rzutnika i mikroskopu. W pracowni przyrodniczej pojawi się model szkieletu człowieka w skali 1: 1.

Szkoła Podstawowa nr 4 (262.000 zł)
Od września 2017 roku do końca czerwca 2019 projektem objętych zostanie 178 uczniów. W szkole zorganizowane będą zajęcia dodatkowe z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego. Przeszkolenie obejmie także pięciu nauczycieli. Szkoła chce wyposażyć pracownię przyrodniczą, kupić m.in. kilkanaście komputerów dla uczniów, drukarkę, dwa laptopy kompatybilne z elektroniczną tablicą, ekran do rzutnika multimedialnego, dwa projektory multimedialne i tablicę interaktywną.

Zespół Szkół (572.800 zł)
Projektem objętych zostanie 279 uczniów, a przeszkoleniem 12 nauczycieli. Planuje się zorganizowanie zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego, języka niemieckiego a także zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole podstawowej ma zostać doposażona pracownia matematyczna i przyrodnicza, a w gimnazjum matematyczna. Długa jest lista planowanych zakupów. Znalazło się na niej m.in. pięć tablic interaktywnych, dwadzieścia laptopów, projektory, rzutniki, urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku, kilka pomocy naukowych, jak przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych, zestawy do pomiarów masy i temperatury, a nawet drukarka 3D.