SBO 2018 – czekamy na wnioski

0
110

Ratusz zachęca mieszkańców Sochaczewa do zgłaszania propozycji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić w terminie 20.06 – 15.08.2017 r.:

– każdy mieszkaniec miasta Sochaczew,

– organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną, przez co najmniej 25 mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew. Wypełniony formularz projektu wraz z listą jego poparcia składa się w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie lub przesyła się je w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl

 

Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.

Formularz zgłaszania projektu

Harmonogram Konsultacji SBO 2018