Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

0
32

Dzięki staraniom Gminy Młodzieszyn, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o terenową  infrastrukturę służącą edukacji przyrodniczej. W tym celu zagospodarowano plac przy szkole poprzez wykonanie bazy ornitologicznej, która umożliwi poznanie różnorodności gatunkowej ptaków, poszerzy wiedzę o ptakach, ich biologii, życiu i obyczajach. Dobór ciekawych gier ekologiczno-edukacyjnych aktywnych oraz tablic ekologicznych stanowi interesującą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i  uatrakcyjni  pracę  z dziećmi na świeżym powietrzu. Gry posłużą jako narzędzia poznawcze, spełniając rolę diagnostyczną, weryfikując poznany wcześniej materiał. Poprzez zabawę, dzieci łatwiej będą przyswajały wiedzę i aktywniej uczestniczyły w zajęciach. Posadzono także duże ilości bylin,  krzewów i drzew, których owoce mają być pokarmem dla ptaków. Zadanie zostało z finansowane w 90% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt budowy wyniósł 109 900,00 zł. Otwarcie bazy dla uczniów zaplanowano na 21 października podczas święta 30-lecia szkoły.