Sesja Rady Powiatu

0
29

W najbliższy piątek, 2 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016; c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; d) przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”.
  5. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
  6. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.