Sesja Rady Powiatu, w poniedziałek 11 września

0
79

W najbliższy poniedziałek, 11 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Oto proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.
  4. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 r.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki                Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2017 roku.

7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.