Nie ma śmieci – są surowce

29 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyczółkach wraz z wychowawcami uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Angażując się w tę akcję kształtujemy w sobie postawy proekologiczne oraz wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

W tym roku działaliśmy pod hasłem „Nie ma śmieci- są surowce”. Najmłodsi uczniowie klas I – III po otrzymaniu worków i rękawic sprzątali najbliższe otoczenie szkoły,  natomiast klasy starsze wraz z opiekunami udali się na dłuższe wyprawy. Porządkowaliśmy pobocza i rowy pobliskich miejscowości – Wyczółek, Jeżówki i Nowego Białynina. Bardzo cieszy nas fakt, że śmieci jest z roku na rok coraz mniej. Życzylibyśmy sobie, aby ich wcale nie było, aby nasze środowisko było czyste i służyło nam jak najdłużej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach