Sochaczew ma swój klaster energii

0
36

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta jednogłośnie zgodziła się na przystąpienie przez nasz samorząd do Sochaczewskiego Klastra Energii. Cóż to takiego klaster? – cytując Wikipedię to  „skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną” – tyle definicja.

Nasz klaster będzie porozumieniem przedsiębiorstw i podmiotu publicznego – jakim jest miasto Sochaczew. Pozostałymi członkami będą sochaczewskie spółki, w 100% należące do miasta: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz prywatna spółka Geotermia Mazowiecka S.A, w której miasto ma udziały, a która na terenie miasta ma trzy kotłownie i ogrzewa cześć budynków. Liderem klastra będzie Sochaczew.
Po co powstaje klaster? Sochaczew pozyskał właśnie blisko 11 milionów złotych na odwiert geotermalny. Jeśli potwierdzą się przewidywania co do potencjału gorących wód podziemnych znajdujących się pod miastem, potrzebne będą kolejne miliony (co najmniej kilkanaście) by wybudować tzw. zakład geotermalny, który odzyska energię cieplną z wydobytej z  głębin wody, a następnie po uzdatnieniu wtłoczy ją do sieci wodociągowej. By pozyskać te środki konieczne jest powołanie klastra – bo właśnie takie porozumienia będą preferowane przy dzieleniu pieniędzy na rozwój geotermii.

Geotermia to jeden z naszych wielkich, strategicznych projektów, oczywiście pod warunkiem potwierdzenia potencjału zasobów leżących pod miastem. Klaster pomoże nam te źródła eksploatować, zbudować zakład geotermalny, rozbudować sieć. Co ważne  – miasto będzie  miało pełną kontrolę nad klastrem, to my będziemy decydować o kierunkach prac i rozwoju porozumienia – wyjaśnia burmistrz Piotr Osiecki.