Spotkanie z mieszkańcami centrum

0
68

Spotkania burmistrza z mieszkańcami są na półmetku. W poniedziałek 21 listopada, Piotr Osiecki rozmawiał z mieszkańcami centrum Sochaczewa w kramnicach miejskich. 

Burmistrz mówił na wstępie o inwestycjach w tej części miasta realizowanych w ostatnich miesiącach, w tym m.in. o remoncie mostu na Bzurze i budowie chodnika na ul. Warszawskiej prowadzącego do centrum handlowego Sonata Park. Jednocześnie wspominał o przedsięwzięciach, które są planowane do realizacji w dwóch kolejnych latach na terenie całego miasta.

Na spotkanie przybyła liczna grupa z osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego między ulicami Warszawską i Olimpijską. Tego samego dnia złożyli oni do urzędu miejskiego petycje w sprawie zatrzymania procesu utworzenia strefy zamieszkania na ich osiedlu. – W naszym rejonie działa ok. 10 przedsiębiorstw, dla których byłoby to dużym utrudnieniem. Stworzyłoby to też uciążliwy dla nas problem związany z brakiem możliwości parkowania samochodów przed naszymi posesjami – argumentowali mieszkańcy osiedla za stadionem. Oddzielnym, szeroko omawianym tematem był stan ulicy Żytniej, która znajduje się tam znajduje.

Jednak w porównaniu do wcześniej odbytych spotkań, drogi nie były tematem wiodącym. Mieszkańcy zgłaszali kwestie związane z brakiem oświetlenia na niektórych ulicach, m.in. fragmencie ul. Polnej oraz Towarowej (okolice kolejki wąskotorowej). Prosili też o więcej koszy na śmieci na terenie miasta. Proponowali zaangażowanie sokolnika, aby pozbyć się problemu ptaków w parkach i na osiedlach. Poruszali też wiele innych różnorodnych wątków.

Były także podziękowania w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych przy ul. Senatorskiej za budowę chodnika oraz za renowacje oświetlenia na odcinku ul. Piłsudskiego. Miłe słowa za pas dla pieszych Piotr Osiecki usłyszał od mieszkańców ul. Świerkowej.(mf)

UM Sochaczew

.