Spotkanie z policją w Rybnie

5.10.2017 r. w Szkole Podstawowej w Rybnie odbyło się spotkanie dla klas I – III  z policjantami na temat zachowania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili pogadankę na temat zasad ruchu drogowego  połączoną z prezentacją filmu. Znana postać  z filmów animowanych omawiała zasady poruszania się po drogach, prawidłowego korzystania z autobusu szkolnego i zachowania wobec osoby obcej. Pani policjantka omówiła także zasady zachowania wobec agresywnych psów. Najwięcej czasu policjanci przeznaczyli na omówienie prawidłowego wysiadania i wsiadania z autobusu szkolnego, gdyż większość dzieci naszej szkoły porusza się tym środkiem komunikacji. Nasi uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu i z zaangażowaniem odpowiadali na postawione pytania.

Hanna Fortuna