„Sprzątanie Świata” Szkoła Podstawowa w Kamionie

0
111

Głównymi celami tegorocznej akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako  „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązkowego od 1 lipca 2017 r. standardu selektywnej zbiórki.

Na lekcjach do dyspozycji wychowawcy odbyły się pogadanki mające na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów i ich selektywna zbiórka. To także zachęta do działań na rzecz środowiska oraz poszanowanie zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki nimi. Uczniowie zostali uświadomieni, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska, nie jest tylko coroczna zbiórka odpadów, lecz zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Uczniowie klasy czwartej i piątej pod opieką Teresy Jankowskiej i Magdaleny Matusiak, zaopatrzeni w worki uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Uczniowie pozytywnie zmotywowani szczytnym celem dokładnie posprzątali wyznaczone tereny. Uczestnicy akcji wyrazili nadzieję, że ich praca zostanie doceniona, a kolejna akcja będzie mniej obfita w porzucane surowce. Dzięki tej akcji uczniowie zrozumieli, że należy dbać o swoje środowisko, czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Szkoła Podstawowa w Kamionie