Stawki za odbiór odpadów bez zmian

0
64

Wójt gminy Rybno informuje, że w dniu 29.09.2017 r. została podpisana umowa: „Na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Rybno w okresie od 1.10.2017 – 31.03.2020 r.”

Stawki za odbiór odpadów pozostają bez zmian czyli za odpady segregowane 9,50 zł miesięcznie od osoby, za odpady niesegregowane 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Termin płatności za IV kwartał 2017 r. – do 15 grudnia 2017 r.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Przypominamy, że nadal funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Sochaczewie ul. Chemiczna 8, czynny od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 oraz soboty od 9:00 – 17:00, tel. 46 861-15-19

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak