Sukcesy uczniów podsumowane

0
105

20 czerwca w Szkole Podstawowej w Iłowie odbyło się podsumowanie osiągnięć uczniów, których sukcesy są wyrazem podejmowania różnych aktywności. Współczesna szkoła daje bowiem uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez angażowanie ich w różne projekty, zachęcanie do rywalizacji w ulubionej dziedzinie wiedzy, sportu czy innej dyscyplinie. A przecież to właśnie zainteresowania kształtują indywidualność młodego człowieka, pozwalają lepiej poznać samego siebie.

W tym kontekście warto wspomnieć, że starsze pokolenia nie miały takich możliwości, bowiem szkolnictwo przed rokiem 1990 ograniczało się zwykle do nauczania przedmiotowego, które odbywało się w murach szkoły. Wyjazdy uczniów do innych szkół na terenie miasta czy gminy, a tym bardziej poza własną miejscowość należały do rzadkości.

Dzisiaj uczniowie mają możliwość rywalizować ze sobą w konkursach szkolnych, międzyszkolnych; o randze gminnej, powiatowej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Wiąże się to z licznymi wyjazdami, podczas których dzieci poznają kraj, nabywają nowych doświadczeń, nawiązują nowe kontakty, uczą się zdrowej rywalizacji, doświadczają smaku sukcesu, przeżywają gorycz porażki. Zawsze jednak godnie reprezentują swoją szkołę i gminę.
Szkoła Podstawowa w Iłowie umożliwia uczniom podejmowanie właściwie każdej dostępnej aktywności. Ich podsumowanie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów za 100 % frekwencję. W dalszej kolejności dzieci odbierały nagrody i dyplomy za systematyczne oszczędzanie w SKO, wysokie miejsca w konkursach wiedzy z zakresu religii, przyrody, matematyki, ortografii; plastycznych, fotograficznych, recytatorskich, wokalnych, językowych, a także aktywność czytelniczą.

W podsumowaniu osiągnięć uczniów brała udział Joanna Rybicka – przewodnicząca Rady Rodziców, która od wielu lat uczestniczy w życiu szkoły przez obecność podczas ważnych wydarzeń w placówce. Gośćmi na uroczystości byli także Przemysław Nowacki – sekretarz gminy, który odczytał list wójta skierowany do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz Danuta Mazur – prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie.