Świąteczny czas…

0
102

Środa 20 grudnia była podwójnie uroczystym dniem dla Mieszkańców Domu jak również całego Personelu. Po pierwsze tego dnia miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu służbowego przeznaczonego do użytku Mieszkańców. Przekazania dokonała starosta sochaczewski Jolanta Gonta  wręczając na ręce Krystyny Kołota i Stanisława Falborskiego kluczyki od pojazdu. Korzystając z tak doniosłej chwili, Stanisław Falborski w imieniu wszystkich Mieszkańców placówki podziękował  staroście za pomoc jaką okazało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w pozyskaniu owego samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Pani Krystyna wręczyła naręcze kwiatów. Po przemowach nastąpiło ceremonialne przecięcie wstęgi przez starostę oraz mieszkańców domu. Aby Mieszkańcy na co dzień podróżowali bezpiecznie, ksiądz proboszcz Dariusz Kuźmiński dokonał uroczystego poświęcenia samochodu. Pozyskanie nowego samochodu jest dla nas bardzo dużym wsparciem, gdyż na co dzień Mieszkańcy korzystają z wyjazdów do różnych specjalistów w różnych miastach, nie tylko w Sochaczewie pokonując wiele kilometrów.

Po drugie tego dnia odbyła się uroczysta Wigilia dla Mieszkańców wraz z gośćmi, którzy od wielu lat zaszczycają nas swoją obecnością w tak ważnym dla nas czasie. Swoją obecnością na Wieczerzy zaszczycili nas: księża – ksiądz proboszcz Dariusz Kuźmiński, prałat parafii w Młodzieszynie Stanisław Łubian, siostra Marietta Kozbuch i siostra Weronika Drozd oraz bracia z Zakonu Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie – brat Czesław Adamiak i brat Zbigniew Openchowski,  Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta, Anna Ulicka – członek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego,  Monika Wideńska,  Wanda Dragan i  Andrzej Kierzkowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ireneusz Góralczyk – dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Katarzyna Kajak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanna Kamińska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Sochaczew,  Krzysztof Ławniczak – ekspert w Biurze Wojewody MZU delegatura w Płocku, Teresa Michałowska – dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Małgorzata Malczewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie,  Jolanta Bednarek – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, Albert Szułczyński – dyrektor Biblioteki Publicznej w Rybnie, Krzysztof Sieczkowski – dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Sylwester Kardialik – przedstawiciel firmy ENERGOP Sochaczew odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy,  Marta Fotruna – starszy inspektor w PCPR Sochaczew, Kaźmiera Ćwiklińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Marzena Rytel – główny specjalista Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Unijnych w Starostwie Powiatowym, Jarosław Liński – leśniczy Leśnictwa Młodzieszyn,  Anna Sobieraj i Katarzyna Jasińska – przedstawiciele Urzędu Gminy w Młodzieszynie, Marcin Odolczyk – rzecznik Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zgromadzonych gości przywitał  dyrektor Konrad Jakubowski składając najserdeczniejsze życzenia na święta Bożego Narodzenia. Następnie głos zabrali w imieniu Starostwa Powiatowego Jolanta Gonta,  Jarosław Liński,  Sylwester Kardialik oraz ksiądz proboszcz Dariusz Kuźmiński.

Następnie odczytano fragment Pisma Świętego i nastąpiło uroczyste połamanie się opłatkiem.

Całość uroczystości dopełniał śpiew kolęd w wykonaniu Scholi z Młodzieszyna pod przewodnictwem Beaty Ciura przy akompaniamencie Alberta Szułczyńskiego.

Jak co roku Mieszkańców odwiedził Święty Mikołaj, który rozdawał paczki świąteczne. Przez całą uroczystości panowała świąteczna, rodzinna atmosfera a wspólne śpiewanie kolęd jeszcze bardziej zbliżyło nas do siebie i rozpaliło światełko w sercu.

Mieszkańcy wraz z dyrekcją serdecznie dziękują wszystkim przybyłym gościom za ich obecność oraz upominki.

DPS