Światowy Tydzień Pieniądza

0
59

Na przełomie marca i kwietnia w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym obchodzony był Światowy Tydzień Pieniądza. Międzynarodowa akcja pod nazwą „Global Money Week (GMW), której polskim organizatorem była Komisja Nadzoru Finansowego przebiegała ph. „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”.

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia na poziomie międzynarodowym jest organizacja pożytku publicznego Child & Youth Finance International (CYFI), a na poziomie krajowym UKNF. Włączenie się szkoły w akcję polegało na zaplanowaniu w wybranej przez siebie formie aktywności i działań nawiązujących do hasła: „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj” i zrealizowanie ich podczas Światowego Tygodnia Pieniądza (27 marca – 2 kwietnia). Formy zaproponowane przez UKNF to m.in. konkursy: wiedzy, filmowy, plastyczny, np. na najciekawszy projekt skarbonki, czy plakat, przygotowane i przeprowadzone przez uczniów badanie – ankieta oraz lekcje, warsztaty i prezentacje z zakresu edukacji finansowej.

Wyniki przeprowadzonej w placówce ankiety pokazały niewielki stopień znajomości zagadnień ekonomicznych wśród uczniów. Możliwość ich poznania wzbudziła zatem duże zainteresowanie dzieci, tym bardziej, że wybrano warsztatowe formy aktywności. Były to spotkania z ludźmi biznesu. Najpierw uczniowie spotkali się z Mirosławą Winnicką – absolwentką szkoły, obecnie nauczycielką języka polskiego, współwłaścicielką firmy handlowej „Comtrans”, od której dowiedzieli się o wartości nauki i wiedzy oraz konieczności rozwoju swoich zainteresowań podczas wykonywania przyszłego zawodu. Następnie, uczniowie odwiedzili lokalną firmę transportową „Fran–Trans” prowadzoną przez absolwentów szkoły Zygmunta i Pawła Frankowskich. Tu przekonali się, jak duże korzyści w pracy zawodowej przynosi nauka języków obcych.

Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III nt. „Tajemniczy świat pieniędzy”, a w kl. IV-VI nt. „Jak dobrze wydać kieszonkowe?. W realizację akcji włączyła się też szkolna świetlica, gdzie wykonano plakaty i gazetki tematyczne oraz zorganizowano konkurs na rymowankę. Wiele emocji wzbudziła świetlicowa debata ph. „Uczę się. Oszczędzam. Będę zarabiał”.

Dopełnieniem aktywności podejmowanych podczas ŚTP były: Dzień Talentów i Pasji oraz Dzień z Wierszem dla dzieci, które odbyły się w dniach 28 i 29 marca. Były też nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły i Komisję Nadzoru Finansowego dla wykonawców przepięknych skarbonek. Akcję zwieńczyła wystawa prac uczniów nt. „Uczę się. Oszczędzam. Zarabiam”.

W ramach wsparcia dla nauczycieli dowolnych przedmiotów, którzy zadeklarowali chęć zaangażowania się w projekt, przekazane zostały publikacje edukacyjne wydane nakładem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w tym gotowe scenariusze lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego dostosowane do różnych poziomów nauczania oraz materiały z logo KNF, które posłużyły jako nagrody dla najbardziej aktywnych uczniów. Dla szkół biorących udział w projekcie przewidziano ponadto dyplomy oraz wyróżnienie poprzez promocję szkoły w materiałach informacyjnych zarówno na stronie internetowej www.knf.gov.pl, jak i profilach społecznościowych UKNF, a także na głównej stronie dedykowanej akcji GMW, tj.www.globalmoneyweek.org, jak i w publikacji „Global Money Week Report 2017”.

Gmina Iłów