Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu

0
132

Zarówno dzieci, jak też Panie Wychowawczynie znakomicie przygotowały się do szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Klasa 3a przygotowała apel w sali kolumnowej, natomiast potem uroczyste spotkanie miało miejsce w Przedszkolu. Piękne galowe stroje dzieci, podniosła patriotyczna atmosfera oraz perfekcyjnie przygotowane programy artystyczne pokazały, jak ważna jest dla całej społeczności szkolnej pamięć historyczna oraz wspólna troska o narodowe symbole. Wielkie gratulacje dla dzieci i ich rodziców, kadry pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły.

Foto: Paweł Wróblewski