Tylko system kanalizacji sanitarnej

0
100

Kolejni mieszkańcy Sochaczewa zyskali możliwość pozbywania się nieczystości bytowych za pomocą systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza mieszkańców ulic Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego  do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do wykonania przepięcia do nowej sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy Kraszewskiego.

Nieczystości płynnych powinniśmy pozbywać się za pośrednictwem zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Tylko one, w połączeniu z Miejską Oczyszczalnią Ścieków są w stanie sprostać wymaganiom zasad ochrony środowiska. Od kilku lat sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozbudowuje infrastrukturę sanitarną, rozbudowana i zmodernizowana też została Miejska Oczyszczalnia Ścieków.

Informacje na temat warunków technicznych wykonania przyłączy można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 lub telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 34.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„ZWiK-Sochaczew” Sp. z o. o.

.