Szkolenie przeciwpowodziowe

0
47

26 października gmina Iłów była miejscem szkolenia przeciwpowodziowego, w którym uczestniczyli strażacy z powiatów: sochaczewskiego, gostynińskiego, płockiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i sierpeckiego. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zaś koordynatorem Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Szkolenie podzielono odpowiednio na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej, która odbyła się w strażnicy OSP w Iłowie omawiano m.in. charakterystykę zagrożeń powiatu sochaczewskiego, zasady prowadzenia działań przeciwpowodziowych, charakterystykę zagrożeń powiatu płockiego, działalność Oddziału WZMiUW w Płocku w ramach przygotowań do powodzi.

Działania praktyczne rozegrały się na terenie przepompowni w Arciechowie. Tam też rozstawiony i uruchomiony został sprzęt niezbędny do przeprowadzenia określonych czynności szkoleniowych, w postaci pom i zapór (rękawów) przeciwpowodziowych. Zademonstrowana została także technika właściwego układania worków z piaskiem w zakresie likwidacji przecieków, wzmacniania istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz wykonywania wałów stanowiących doraźne zabezpieczenie dla budynków.

Spotkanie było skierowane do oficerów wsparcia oraz obsad osobowych Powiatowych Plutonów Ratowniczych „Ulewa” rejonu zachodniego, łącznie ok. 80 osób. Gospodarz terenu, na którym odbywało się szkolenie zadbał o skromny poczęstunek dla uczestników w postaci ciepłej grochówki.

Należy zauważyć, że tematyka szkolenia jest tutaj niezwykle trafna, zarówno pod względem lokalizacji gminy Iłów położonej bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, jak i terminu. Ostatnie miesiące obfitowały bowiem w podtopienia, ulewy i wichury, siejące mniejsze lub większe spustoszenia. Działania strażaków w tym okresie były wzmożone, dlatego aktualne staje się podnoszenie świadomości i umiejętności  w zakresie zwalczania skutków i walki z żywiołami.