Szkoleniowa oferta PCPR-u

0
46

„Moje dziecko w Internecie”, „Procedura Niebieskiej Karty” czy „Jak się nie dać stresowi?” – to tylko część z szerokiej oferty tematycznej szkoleń i warsztatów skierowanej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Z ofertą wychodzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W zależności od tematyki adresatami będą mogli być zarówno uczniowie, jak ich rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele.

– W związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016-2020 oraz realizacją powiatowego Programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020 zapraszamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych przez PCPR w Sochaczewie – mówi Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Oferta będzie aktualna w roku szkolnym 2016/2017. Szkolenia mają być poprowadzone przez psychologa i pedagoga w placówce szkoły, która skorzysta z propozycji PCPR-u.

W zakończonym niedawno roku szkolnym tego typu szkolenia odbyły się w szkołach m.in. w Śladowie i Rybnie. – Na przyszły rok chętne są już: szkoła w Wyczółkach, Zespół Szkół w Teresinie i sochaczewski Zespół Szkół im. F. Chopina – informuje Ewa Kajetaniak z PCPR-u i dodaje – Chcemy, żeby tego typu zajęcia były cykliczne, a nie jednorazowe, bo profilaktyka powinna być długofalowa i konsekwentna.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie