Szpital powiatowy w sieci szpitali

0
158

Wchodzimy w sieć szpitali, to jest dla wszystkich pacjentów informacja najważniejsza. Oznacza to, że pacjenci nie pozostaną bez opieki – mówił na ostatniej sesji Rady Powiatu Piotr Szenk, dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. – Wszystkie oddziały dotychczas funkcjonujące w szpitalu łącznie z całą ambulatoryjną opieką specjalistyczną, poradniami pozostaną i będą pracowały. Ten rok i cztery kolejne są zagwarantowane – dodał dyr. Szenk.

Włączenie najpotrzebniejszych, zdaniem ministerstwa zdrowia, placówek do ogólnopolskiej sieci szpitali ma gwarantować pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a szpitalom publicznym – zwolnienie z obowiązku walki o kontrakty z NFZ. Nastąpi odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki. – Zamysłem i intencją twórców sieci szpitali było to, by dać kompleksowy dostęp do usług. Ta sieć to jest świeży twór. Mam nadzieję, że będzie ewaluował w takim kierunku, by było to z korzyścią dla pacjenta i żebym mógł spokojnie szpitalem zarządzać – mówił dyrektor sochaczewskiego szpitala.

Teoretycznie dla pacjenta nie zmieni się nic. Bardziej chodzi o sposób funkcjonowania placówek medycznych. Wszystkie szpitale, które znalazły się w sieci nie będą musiały każdego roku startować do konkursu w ramach NFZ, a środki na finansowanie usług będą otrzymywać dyrektorzy placówek na zasadzie ryczałtu, tak jak wspomniał dyrektor Szenk – na 4 lata. Zmiany te będą obowiązywać od 1 października do 30 czerwca 2021 roku.

Podstawowym warunkiem wejścia szpitala do sieci jest posiadanie m.in. od minimum 2 lat kontraktu na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Trzeba mieć też co najmniej 2 z 5 oddziałów: internę, chirurgię ogólną, położnictwo, neonatologię i pediatrię. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, tworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 85% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne.

Dla sochaczewskiego szpitala istotne było pozostawienie oddziału ortopedycznego. Nie bez znaczenia tu było spotkanie starosty Jolanty Gonta z dyrektorem szpitala u ministra zdrowia, któremu przedstawiono wszystkie wątpliwości dotyczące właśnie funkcjonowania tego oddziału. Przypomnijmy. Zgodnie z pierwotnym projektem ustawy nasz szpital będąc w I stopniu referencyjności miałby otrzymać pieniądze ryczałtowe za 6 z 7 funkcjonujących w szpitalu oddziałów. Wyjątkiem jest ortopedia, która przestałaby istnieć z dniem 1 sierpnia 2017 r. Stąd też starosta udała się na spotkanie w tej sprawie do ministra zdrowia, bo należy wspomnieć, iż na 30 szpitali powiatowych na Mazowszu jesteśmy wraz z trzema innymi, które mają na tak wysokim poziomie te oddziały. Szkoleni są na oddziale specjaliści, jest czterech rezydentów, którzy uczą się ortopedii. Udało się skutecznie przedstawić ministrowi wszystkie argumenty, efekt jest taki, że ortopedia wchodzi w pierwszy stopień referencyjności. Tym samym, sochaczewski szpital nie stracił żadnego oddziału ani poradni – to dobra wiadomość do pacjentów.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie