Teresin. Nowy harmonogram i zbiórka odpadów …

0
36

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Teresin od maja do grudnia 2017 r. 

Ogłoszenie o zbiórce odpadów remontowych, chemicznych i opon 

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego