Teresińska Sztafeta Zawodów

0
23

Doskonalenie umiejętności pracy w zespole, połączenie treści teoretycznych i praktycznych czy kształtowanie postaw zdrowego współzawodnictwa to tylko nieliczne cele przedsięwzięcia, jakie odbyło się w Zespole Szkół w Teresinie. Dodatkowo „Sztafeta Zawodów” umożliwiła uczestnikowi na spojrzenie z innej perspektywy na swój przyszły zawód niż dotychczas.

Ogromnym zainteresowaniem już po raz kolejny cieszyła się teresińska „Sztafeta Zawodów”. Konkurs, zorganizowany przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ZS Teresin podejmował bardzo istotną kwestię łączenia teorii z praktyką. – Idea tego przedsięwzięcia oparta jest na pracy w zespole różnych grup zawodowych. Każdy uczestnik sztafety wykonuje element pracy całego zespołu – mówi koordynator projektu Krzysztof Paradowski.

Uczestnicy zgłaszali pod określoną nazwą zespół składający się z osób uczących się różnych zawodów. W tej edycji konkursu były to grupy składające się z uczniów klas o kierunkach – technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Każdy z uczestników wykonywał określoną czynność składającą się z części teoretycznej i praktycznej. Zadania obejmowały zakresem materiału treści realizowane na podstawie Szkolnego Programu Nauczania dla poszczególnych zawodów.

I tak, technicy logistycy wykonywali zadanie dotyczące formowania jednostek opakowaniowych o różnych rozmiarach na palecie EURO, chodziło o optymalizację procesu. Dalej „sztafetową pałeczkę” przejmowali technicy mechanizacji rolnictwa. Do ich zadania należał załadunek palety oraz transport z wykorzystaniem urządzeń i pojazdów rolniczych. W danym zespole do gry przystępowali następnie uczniowie reprezentujący technikum mechaniczne. Oni z kolei, musieli jak najsprawniej i najszybciej wykonać zadanie polegające na montażu konstrukcji (z elementów przewiezionych w jednostkach ładunkowych) zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną. Natomiast technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dokonywali montażu elementów hydraulicznych na podstawie otrzymanej dokumentacji. Ocenie komisji jury podlegały zarówno czas jak i dokładność wykonania pracy przez każdego zawodnika jak i cały zespół. Warto też zaznaczyć, że przed przystąpieniem do realizacji zadań, każda z grup musiała najpierw odpowiedzieć na wylosowany zestaw pytań z teorii, co miało też wpływ na ostateczną punktację i klasyfikację drużyny.

„Sztafeta Zawodów” w Zespole Szkół w Teresinie przyniosła mnóstwo fantastycznej zabawy, ale też, co bardzo ważne, służyła doskonaleniu wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie ich kształcenia. Dzięki grze, mogli też wiele dowiedzieć się na temat zawodów, w których kształcą się ich koledzy i koleżanki z innych klas. Już teraz uczestnicy konkursu pytają o kolejną edycję teresińskiej „Sztafety Zawodów”, przedsięwzięcia, które warto było wpisać w kalendarz cyklicznych imprez szkolnych.

.