Termomodernizacja szkoły podstawowej w Nowej Suchej zakończona

0
111

W poniedziałek 30 października odbył się ostateczny odbiór robót termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej. W ramach tego przedsięwzięcia już od wakacji działa elektrownia fotowoltaiczna, a teraz uruchomiona została kotłownia gazowa na gaz ziemny. Wymieniona została również cała instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkolnym oraz przyległym budynku mieszkalnym. Wykonana została też instalacja przeciwpożarowa oraz zamontowano pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Prace wykonała firma WEST-BUD Huberta Ciurzyńskiego z Sochaczewa za kwotę ponad 352 tys. zł.

Jest to jedna z części realizowanego przez naszą gminę projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowa Sucha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2., dzięki czemu w około 80% inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

Oprócz poprawy komfortu w budynku szkolnym i mieszkalnym, ubędzie nam kolejna kotłownia węglowa zatruwająca środowisko naturalne.

Maciej Mońka

wójt