To była Pielgrzymka!

0
100

W poniedziałek, 21 sierpnia, sześcioro Mieszkańców naszego Domu wraz z terapeutami zajęciowymi udało się na niezwykły wyjazd. W aurze nieco pochmurnej, z samego rana opuścili teren DPS, aby wyjechać do Matki Bożej Licheńskiej. Po przybyciu na miejsce wszystkich opanował wielki zachwyt niezwykłą scenerią licheńskiego Sanktuarium. Ogromna bazylika, pełna złoceń, dostojeństwa i bogactwa. Niezwykła, monumentalna konstrukcja budynku, a w nim można poczuć bogactwo dusz i serc wszystkich ofiarodawców, którzy przyczynili się do wzniesienia bazyliki. Wielką radość sprawił także fakt, że grupa pielgrzymów trafiła na prezentację organów. Dźwięki instrumentu dochodziły z każdej strony. Trzy chóry zabudowane piszczałkami, współgrającymi ze sobą dawało naprawdę niesamowite wrażenie. Po zwiedzeniu bazyliki i po wysłuchaniu koncertu nadszedł czas, by pójść z przywiezionymi ze sobą intencjami na golgotę. To wspaniałe miejsce budowane od 1974 do 1984 roku pomogło w ciszy kontemplować nad Męką Chrystusa, a trud poniesiony na przejście trasy był złożoną ofiarą za wszelkie otrzymane Łaski. Po tych duchowych doznaniach, uczestnicy pielgrzymki spożyli obiad, po którym przy śpiewie pieśni maryjnych powrócili do Młodzieszyna. W oczach Mieszkańców uczestniczących na wyjeździe widać było wielkie wzruszenie i radość. Daje to nadzieję na kolejne wyjazdy do tak ważnych miejsc, do miejsc gdzie w sposób szczególny można wzbogacać swoje wnętrze i szlifować ducha.

terapeuci DPS Młodzieszyn