Tradycyjnie w DDPS

0
88

Jak co roku ma wspólnej wigilii w Dziennym Domu Pomocy Społecznej spotkali się pensjonariusze, samorządowcy i przyjaciele placówki. Zanim usiedli przy wspólnym stole można było wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez seniorów. Życzenia zebranym złożyli burmistrz Piotr Osiecki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kamila Gołaszewska-Kotlarz, dyrektor biura ministra Macieja Małeckiego Łukasz Gołebiowski oraz oczywiście dyrektor DDPS Teresa Michałowska. Ksiądz Kazimierz Wojtczak opowiedział o historii opłatka i jego roli na przestrzeni dziejów. Potem przyszedł czas na to co najmilsze, czyli życzenia.