Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2017 r

0
72

W 2017 roku na terenie naszej gminy  kontynuowany był  proces usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Prace  prowadzone były w terminie od 28.08.2017 r do 29.09.2017 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z Leszna.

Przy realizacji przedsięwzięcia po raz kolejny skorzystano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie pn: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2017 roku” zostało dofinansowane dotacją w wysokości do 9034,00 zł. Całkowity koszt wykonania prac polegających na utylizacji 34,624 Mg eternitu wyniósł 11 732,48 zł.