Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Brochów

0
36

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Brochów – składanie wniosków do 20 stycznia 2017 r.

Brochów, dn. 2.01.2017 r.

 Szanowni Mieszkańcy

 W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie terminu naboru wniosku o udzielenie dotacji w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” informujemy, iż osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji w 2017 r. mogą składać wnioski o pomoc w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wniosek wraz z załącznikami (druki będą dostępne w Urzędzie Gminy Brochów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów) należy składać do 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. Wnioski złożone po terminie będą stanowiły listę rezerwową lub będą rozpatrywane w kolejnym roku.

Informacje można uzyskać w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy Brochów lub pod nr tel. 22 725-70-03 wewnętrzny 24.