Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Iłów w 2017 r.

0
73

Gmina Iłów zakończyła zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Iłów w 2017 r.”. Wskutek tegorocznej zbiórki unieszkodliwiono 225,5 tony odpadów azbestowych. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 62.376,14 zł i stanowiło 85% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.