Uwaga! Komunikat drogowy

0
212

W związku z możliwością użytkowania drogi powiatowej – przebudowanej ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie, przywrócono dotychczasową organizację ruchu na drogach miejskich tj. ul. Kochanowskiego i ul. Targowej.

Obecny ruch na w/w ulicach odbywa się na zasadach obowiązujących przed rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ul. Trojanowskiej. Zatem pierwszeństwo na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ul. Targową mają pojazdy poruszające się ul. Kochanowskiego.

Prosimy o zwracanie uwagi na istniejące oznakowanie dróg i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza na skrzyżowaniach.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie