UWAGA! Utrudnienia na ul. Trojanowskiej

0
142

W związku z koniecznością rozpoczęcia prac związanych z przebudową przepustu w ciągu ul. Trojanowskiej, Zarząd Powiatu informuje o wystąpieniu utrudnień. Odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Okrężną przed przejazdem kolejowym do skrzyżowania z ul. Łąkową zostanie czasowo zamknięty. Przewidywany termin zamknięcia od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2017 roku.

W związku z powyższym informujemy, że ruch lokalny w zakresie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Trojanowskiej, na odcinku od przebudowywanego przepustu do Al. 600-lecia odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po terenie budowy.

mapa z objazdem