Uznanie dla powiatowych inwestycji

0
47

– Jesteśmy pod wrażeniem tego, co tu zastaliśmy, tego jak efektywnie wykorzystano środki finansowe celem energooszczędności – z zadowoleniem przyznali przedstawiciele z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju goszczący w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

We wtorek, 7 czerwca w miała miejsce wizytacja delegatów z instytucji, które dofinansowały projekt pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz projekt pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie”. Wśród gości byli specjaliści z Banku Światowego, Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gospodarzami spotkania byli Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak oraz Jerzy Królik, dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Spotkanie miało charakter dwuetapowy. Pierwszą część stanowiła prezentacja multimedialna projektu, którą szczegółowo omówiła Marzena Rytel z Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie. Gości interesowała efektywność inwestycji, oszczędności wynikające ze stosowania nowych rozwiązań czy też aspekt ekologiczny. – Czy bez dofinansowania możliwa byłaby realizacja zdania termomodernizacji tych wszystkich budynków – pytali przedstawiciele Banku Światowego. Starosta Jolanta Gonta wyjaśniła: – Nie da się zaprzeczyć, że bez wsparcia zewnętrznego nie byłaby możliwe wykonanie tak dużych inwestycji. Oczywiście staralibyśmy się wykonywać te remonty sukcesywnie, ale z pewnością termin zakończenia byłby nieporównywalnie dłuższy.

Wszyscy delegaci byli pod wrażeniem przeprowadzonych inwestycji, przyznając, że decyzje o przyznaniu dofinansowania na realizację wymienionych projektów okazały się jak najbardziej słuszne. – Widać tu waszą ciężką pracę i znakomite umiejętności wykorzystania wsparcia, to bardzo dobry przykład dla podmiotów starających się o dofinansowanie – mówili.

Druga część spotkania polegała na wizytacji części obiektów objętych projektem. Goście w towarzystwie starostów oglądali efekty termomodernizacji obiektów dwóch sochaczewskich szkół – Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Dofinansowaniem objęto dwanaście budynków: trzy w ZSO (budynek główny, sala gimnastyczna, budynek dydaktyczny), trzy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach (budynek B i C oraz budynek pałacowy), budynek administracyjny oraz socjalny Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, budynek dydaktyczny i budynek sali gimnastycznej ZS RCKU, a także budynek dydaktyczny oraz warsztatowy Zespołu Szkół w Teresinie. W ramach tego projektu m.in. dokonano ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o powierzchni – 11 749,43 m2, wymiany okien o powierzchni – 1204,80 m2, wymiany drzwi zewnętrznych o powierzchni – 224,15 m2 i wymiany instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u – 13 szt.

Zmodernizowano też oświetlenie wewnętrzne: 668 szt. punktów świetlnych i mocy łącznej 0,032679 MWe. Ponadto, dokonano modernizacji na źródła ciepła inne, niż opalane biomasą i biogazem o wyższej sprawności – montaż 10 kotłów o łącznej mocy 1,591MWt.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 4 563 960,57 zł, kwota dotacji wyniosła

1 227 861,00 zł, co stanowi 29,96% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Z kolei, jeśli chodzi o projekt pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie” – tu dofinansowaniem zostały objęte budynki ZS RCKU (budynek stołówki, internatu, dydaktyczny, sali gimnastycznej, łącznik F1, F2, skrzydło E), budynki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie (budynek stołówki, łącznika i sali gimnastycznej oraz kotłowni), budynek Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, a także budynek Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, na dachu którego wykonano montaż instalacji solarnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3 122 037,00 zł, zaś kwota dotacji wyniosła 880 000,00 zł, co stanowi 29,48% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia.

Jeśli chodzi o efekt rzeczowy tegoż przedsięwzięcia, to warto zaznaczyć, iż termomodernizacją objętych zostało tu 11 budynków, dokonano ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropów i dachów) – 11 168 m2, wymieniono instalacje wewnętrzne (c.o) – 3 szt., wymieniono okna – 922 m2 oraz drzwi – 73,7 m2, zamontowano kolektory  słoneczne – 57,60 m2.

– Inwestycje te były dla powiatu sochaczewskiego niezmiernie ważne i potrzebne służyły nie tylko poprawie wizerunku budynków, ale najważniejsze jest to, że dzięki takim działaniom udaje się zwiększyć efektywność energetyczną budynków, co w rezultacie zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i redukuje koszty ponoszone z tego tytułu oraz pozwala na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska – powiedziała na zakończenie starosta Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

http://www.powiatsochaczew.pl/