V konferencja odpadowa w Płońsku – gospodarka o obiegu zamkniętym

0
62

4 października 2017 roku, w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się V płońska konferencja odpadowa. Głównym tematem rozważań i wymiany doświadczeń była „gospodarka o obiegu zamkniętym jako szansa na zrównoważony rozwój gmin”.

Na sali konferencyjnej zebrało się około 100 osób reprezentujących m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz miejscowi przedsiębiorcy. Wszystkich przywitał  Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

W trakcie konferencji głos kolejno zabierali:
– Urszula Pawlak, wicedyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, która wypowiedziała się na temat Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego;
– Tomasz Potkański i Krzysztof Choromański, którzy opowiedzieli o bieżącej sytuacji w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju i o projekcie z tym związanym;
– dr Grzegorz Gałek z UKSW w Warszawie oraz dr Jarosław Osiak z WSEiZ w Warszawie, którzy opowiedzieli o klastrach energii w gospodarce zamkniętego obiegu;
– Jonny Eriksen oraz Bjorn Steinar Nordvik, którzy przedstawili funkcjonujące w norweskich gminach Nes i Frogn innowacyjne systemy recyklingu ziemi i podejścia holistycznego w projektowaniu budowlanym;
– Dariusz Matuszewski, prezes Zarządu PGK w Płońsku Sp. z o.o., który omówił szanse i zagrożenia we wdrażaniu GOZ;
– Beata Klik, kierownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Płońsku, która przedstawiła innowacyjny pojemnik na odpady elektroniczne;
– Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej, który wypowiedział się na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta jako ważnego źródła finansowania gminnej gospodarki odpadami;
– Hanna Marliere, dyrektor zarządzający Green Management Group przedstawiła wyzwania systemu gospodarki odpadami w kwestii utratyt statusu odpadu;
– Marzena Omiecińska, starszy inspektor ochrony środowiska podsumowała cztery cykle kontrolne WIOŚ w latach 2013-2016.

Moderatorem dyskusji był Jerzy Żelichowski –  były prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, obecnie jest członkiem Zarządu MSSI na kolejną kadencję.

Urząd Gminy Sochaczew