Warsztaty profilaktyczne w SP w Iłowie

0
39

W kwietniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie mieli możliwość uczestniczenia w programach profilaktycznych. Zajęcia realizowane były na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie. Były one  dostosowane do wieku uczniów. Programy prowadzili certyfikowani specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Uczniowie zostali objęci programem pt. „Cukierki” (w klasach IV), „Tajemnica zaginionej skarbonki” (w kl. V) oraz „Debata” (w klasach VI).

Program „Cukierki” oparty był na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu to:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Program „Tajemnica zaginionej skarbonki”, skierowany do uczniów klasy piątej oparty był na animowanym filmie pod takim właśnie tytułem. Film ten jest uniwersalnym przekazem treści profilaktycznych, który można wykorzystywać w odniesieniu do każdej grupy wiekowej. Autorami programu są specjaliści ze stowarzyszenia „Alternatiff” w Warszawie.

Cele programu to:

 • przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne).
 • nauka zachowań asertywnych, trening umiejętności mówienia NIE!
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w programie „Debata”. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program oparty był o 3 strategie. Dotyczył m. in. wyboru zabawy na trzeźwo, burzył stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Pozwolił dostrzec alternatywne wzorce zachowań. Uczniowie Szkoły Podstawowej bardzo dziękują edukatorom za przeprowadzone zajęcia.

Marzena Ryfa-Kowalczyk

.