Warsztaty „Spotkaj etnologa” w SP w Iłowie

0
106

Edukatorzy ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego z Warszawy poprowadzili warsztaty „Spotkaj etnologa” w ramach projektu „Edukuj z antropologią na Mazowszu”.

Jest to projekt, który popularyzuje wśród dzieci i młodzieży etnografię jako naukę, umożliwiającą badania lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także zachęca do prowadzenia własnych badań etnograficznych.

Podczas 4-godzinnego spotkania uczniowie kl. VI ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie mogli dowiedzieć, jak wygląda warsztat pracy etnografa oraz jak wykorzystywać fotografię i rysunek, a także jak badać kulturę lokalną.

Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o topografii i historii, także wielokulturowej, swojej miejscowości. Warsztaty miały na celu zachęcenie uczniów do budowania więzi ze swoim miejscem zamieszkania, jego historią oraz dziedzictwem kulturowym. Ważne było rozbudzenie ciekawości uczniów i zainteresowanie ich samodzielnym poznawaniem najbliższej okolicy w bardziej osobisty sposób. Uczniowie poznali ponadto pojęcie etnodizajnu i tego, jak twórczo wykorzystywać elementy kultury tradycyjnej do tworzenia współczesnych projektów i jak szukać inspiracji w dawnej kulturze swojej okolicy.