Wąskotorówką i „wukadką”

0
86

Rozwój komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej były tematami konferencji, która odbyła się w Stacji Muzeum w Warszawie. Jej duża część poświęcona była zmianom, jakie zaszły na przestrzeni lat w naszym mieście.

Przekrojową prezentację wygłosił zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski. Była w niej mowa zarówno o przeszłości Sochaczewa – zniszczeniach spowodowanych dwoma wojnami, które odcisnęły silne piętno na naszej infrastrukturze, ale też o tym, jak zmieniało się miasto w ostatnich kilku dekadach oraz o przyszłości naszego samorządu. W roli panelistów wystąpili m.in.  Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej oraz Dariusz Skarzyński, zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Michał Panfil, prezes zarządu WKD, Dariusz Grajda, dyrektor handlowy „Kolei Mazowieckich”. Silnie reprezentowana była również sochaczewska „Stacja Muzeum”, której duża rola w rozwoju turystycznym regionu była mocno podkreślana.

6 listopada sala konferencyjna muzeum przy ul. Towarowej była wypełniona po brzegi. Wśród gości znaleźli się pasjonaci kolejnictwa z całej Polski. W spotkaniu wzięła udział również młodzież ucząca się w szkołach o profilu kolejowym, w tym uczniowie technikum z Teresina.

Niedługo więcej na ten temat.

(ap)