We wtorek 7 lutego, sesja Rady Powiatu

0
42

W najbliższy wtorek 7 lutego br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu w Sochaczewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017; c) realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”; d) zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej; e) projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego reformą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski wraz z informacją o strukturze zatrudnienia i faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2016.
 6. Przyjęcie sprawozdania starosty sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie powiatu sochaczewskiego w roku 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2016 roku.
 8. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
 9. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.