Wizyta marszałka

0
86

W poniedziałek 31 sierpnia gościliśmy w powiecie sochaczewskim marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Pierwsza część wizyty odbyła się w Urzędzie Gminy Sochaczew, gdzie z gościem spotkali się przedstawiciele powiatu, miasta oraz gmin. Była okazja, aby podziękować marszałkowi za szereg inwestycji realizowanych przez województwo na terenie powiatu sochaczewskiego oraz za wsparcie, jakie otrzymują poszczególne samorządy we własnych przedsięwzięciach. Rozmawialiśmy także o możliwościach rozszerzenia zakresu wsparcia ze strony województwa, szczególnie ze względu na poprawiającą się jego sytuację finansową. Marszałek przedstawił kilka propozycji, które zamierza wprowadzić oraz jedną już realizowaną, czyli zwiększenie dofinansowania budowy dróg gminnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Mogliśmy również przedstawić nasze oczekiwania co do współpracy z samorządem wojewódzkim.

Po spotkaniu w Sochaczewie pan marszałek chciał obejrzeć niektóre efekty decyzji Zarządu Województwa, którym kieruje. Byliśmy razem na budowie mostu na rzece Pisi. Oglądaliśmy przebudowaną częściowo drogę wojewódzką 705 w Sochaczewie oraz w naszej gminie. Pokazywaliśmy miejsce w Nowej Suchej, gdzie od wielu lat staramy się o powstanie chodnika dla pieszych wzdłuż tej drogi. Wskazywaliśmy również na potrzebę budowy ciągu pieszo-rowerowego od Sochaczewa do granicy gminy w Mizerce. Nasze uwagi spotkały się ze zrozumieniem ze strony gościa, co mam nadzieję, przełoży się na konkretne przedsięwzięcia, tym bardziej, że droga wojewódzka 705 w ostatnim okresie pozytywnie się zmieniła.

Maciej Mońka

wójt