Wizyta policjantów w Szkole Podstawowej w Iłowie

0
93

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku, 26 września uczniowie klas I-VII oraz oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej w Sochaczewie, którzy przybyli do szkoły w związku z zaproszeniem przez dyrektor i pedagoga szkolnego.

Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe.  Została także poruszona tematyka związana z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole oraz wszelkiego rodzaju zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania, jak również profilaktyka uzależnień i szkodliwości społecznej. Policjant wyjaśnił co to są dopalacze, ich szkodliwość dla człowieka i wskazał konsekwencje prawne w związku z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjanta.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów. Mamy nadzieję, że zajęcia te pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły.

Dla uczniów była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

Monika Kurowska – koordynator programu „B &N”