Wnioski o 500 + od sierpnia

0
147

Jakiś czas temu krajowe media obiegła informacja, że przy przyznawaniu prawa do wypłat z programu 500+ na kolejny rok najprawdopodobniej dojdzie do opóźnień i dlatego najlepiej niezwłocznie jest wypełnić i złożyć wniosek. Nic bardziej mylnego.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM zapewniają, że wszystko przebiega terminowo, a wnioski na kolejny okres będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia. Jak nas poinformowano, część sochaczewian faktycznie się pospieszyła, dlatego ci, którzy złożyli dokumenty przed terminem otrzymali decyzję odmowną. Jej powodem było to, że nadal posiadają prawo do wypłat z programu i będą je mieć do końca września br. To poprzednio wydana decyzja jest tą obowiązującą. Osoby te niestety będą musiały pofatygować się do ratusza jeszcze raz – po 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z programu 500+ dopełni formalności między 1 a 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31 października tego roku. Gdy wniosek taki złożony zostanie od 1 września do 31 października wypłaty spodziewać należy się do 30 listopada.

Jeżeli chodzi o osoby składające wniosek po raz pierwszy, w trakcie trwania roku kalendarzowego, to wypłaty realizowane są na bieżąco. Najczęściej, jeżeli wniosek złożono na początku miesiąca, pod koniec można się spodziewać pieniędzy na koncie. Osoby takie muszą jednak pamiętać, że w sierpniu należy powtórzyć procedurę, by być objętym programem przez kolejny rok bez przerw.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. We wniosku trzeba podać dane rodziców oraz dane dzieci (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany jest numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Rodziny starające się o świadczenie na pierwsze dziecko, oprócz złożenia wniosku, muszą także dostarczyć zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody. W zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o 500+, gmina może zażądać dodatkowych dokumentów np. potwierdzających wiek dziecka,  jego sytuację prawną itp.

(ap)

„Ziemia Sochaczewska”