Wodociąg coraz bliżej

0
51

W gminie Iłów trwają intensywne prace przy budowie wodociągu. Tym samym, niebawem znajdzie finał inwestycja od dawna wyczekiwana przez mieszkańców północnej części gminy. Formalności z nią związane trwają od września, kiedy gmina przystąpiła do uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej realizacji zamówienia „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów”.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozłożonej w czasie operacji wodociągowania gminy, która obejmie miejscowości: Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Budy Iłowskie, Rzepki.

Budowa wodociągu w tej części gminy, która z różnych przyczyn długo czekała na realizację, stała się faktem, gdy na szczeblu władz samorządu zapadła decyzja, że ma być ona wykonana w roku 2017. Sekretarz gminy wyjaśnia, że jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, do końca tego roku nieruchomości z terenów wymienionych miejscowości będą podłączone do gminnej sieci wodociągowej.

Na realizację tego zadania wpłynęła 1 oferta, którą złożyła firma: Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO s.j. Brochocinek k. Płocka. Wartość inwestycji wynosi 4 mil. 197 tys. zł. Na jej realizację gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w kwocie ok. 2 mil. W pozostałym zakresie inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy przy wsparciu dźwigni finansowej.