Wodociągi i oczyszczalnie

0
65

30 maja 2017 r. została zawarta umowa Nr 00041-65150 UM0700190/16 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, a Gminą Iłów o przyznaniu pomocy w kwocie 1 947 396,00 zł przeznaczonej na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów”.

Inwestycja będzie realizowana głównie dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Z 2017r., poz. 562.). Celem operacji jest poprawa warunków zamieszkania na terenie gminy Iłów w takich miejscowościach, jak: Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Budy Iłowskie oraz Rzepki.

W ramach zadania ma powstać 15,453 km sieci wodociągów oraz 67 przydomowych oczyszczalni. Zgodnie z aneksem do powyższej umowy zawartym w dniu 26 lipca 2017 r. zadanie będzie realizowane w dwóch etapach.

Prace związane z budową systemu wodno-kanalizacyjnego są obecnie zaawansowane, natomiast budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przewidziana jest na rok 2018. Planowane, łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 551 049,00 zł.