Wodociągi i oczyszczalnie

0
138

30.05.2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00041-65150-UM0700190/16 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, a Gminą Iłów dotycząca realizacji operacji: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów. Realizacja operacji została podzielona w następujący sposób: w bieżącym roku odbędzie się rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Budy Iłowskie, Rzepki. Następnie w II kwartale 2018 r. odbędzie się realizacja budowy 67 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Obsługi Mieszkańców, tel.: 24 267 50 96