Wojewoda zmienił pięć nazw sochaczewskich ulic

0
256

13 grudnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zmienił pięćdziesiąt sześć nazwy ulic na Mazowszu. Pięć z nich leży na terenie Sochaczewa. Z mapy naszego miasta zniknęły ulice 18 Stycznia, 17 Stycznia, Szymona Pietrzaka, Aleksandra Zawadzkiego i Mariana Buczka. Dotychczasowych patronów zastąpili m.in. żołnierze Odwodu AK „Skowronek”.

Ulica 18 Stycznia to teraz komandora Kazimierza Bielawskiego, 17 Stycznia zmieniono na Władysława Raczkiewicza, Szymona Pietrzaka zastąpił generał Jan Tomicki, Aleksandra Zawadzkiego kapitan Wilhelm Kosiński, a Mariana Buczka major Władysław Starzyk.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, na podstawie przepisów ustawy z 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, budowli, obiektów i pomniki, po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie nadające ulicom nazwy zgodne z prawem. Wcześniej zwrócił się do sochaczewskiego ratusza z wnioskiem o wskazanie patronów. Urząd zaproponował uczczenie lokalnych bohaterów, ludzi związanych z ziemią sochaczewską i część tych propozycji wojewoda wziął pod uwagę.

Zgodnie z przepisami, tabliczki informacyjne z nawami ulic wymieni samorząd, a tabliczki adresowe na budynkach muszą wymienić właściciele domów lub zarządcy wspólnot. Wymiana dowodów osobistych nie jest konieczna, gdyż zachowują swoją ważność do upłynięcia terminu ich ważności. Banki, ZUS i inne instytucje każdy mieszkaniec o zmianie adresu musi powiadomić indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

 

Kim są nowi patroni?

Komandor Kazimierz Bielawski – lekarz, oficer marynarki wojennej, ordynator Oddziału chorób wewnętrznych i zakaźnych oddanego do użytku w 1932 roku Szpitala Marynarki Wojennej w Gdyni, szef służby zdrowia Marynarki Wojennej. Po II wojnie światowej postanowił zostać w Polsce i służyć ojczyźnie, szybko jednak stał się jedną z ofiar czystek prowadzonych w polskiej marynarce. Przez komunistyczne władze został oskarżony o rzekome uprawianie szkodnictwa gospodarczego, łapówkarstwo, tolerowanie nadużyć oraz świadczenie nieprawdy. Komandora skazano na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia.

Władysław Raczkiewicz (1885-1947) – pierwszy rezydent RP na uchodźstwie piastujący ten urząd w latach 1939-1947, marszałek senatu RP w latach 1930-1935, trzykrotnie Minister Spraw Wewnętrznych, były wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski.

Generał Jan Tomicki – urodzony w 1786 roku. Właściciel majątku Kożuszki. W czasach napoleońskich służył w kawalerii Księstwa Warszawskiego. W armii Królestwa Polskiego dosłużył się w 1829 roku stopnia generała brygady. W powstaniu listopadowym dowodził I rezerwową dywizją jazdy. W centralnej części cmentarza parafialnego w Sochaczewie znajduje się kaplica grobowa rodziny Tomickich, w której został pochowany.

Major Władysław Starzyk oraz kapitan Wilhelm Kosiński – w latach 1941-1945 dowódcy VIII Obwodu Armii Krajowej „Skowronek” działającego na ziemi sochaczewskiej. Kierowali działaniami wszystkich rejonów obwodu. Ich inicjatywa to słynna Akcja na Dehringa w 1943 r. w Młodzieszynie, wykonanie wyroku na Vorbichlerze w 1943 r. w Sochaczewie, utworzenie oddziału partyzanckiego „Socha” w 1943 i 1944 r, czy wymarsz oddziału sochaczewian na pomoc powstańczej Warszawie i udział w walkach w Puszczy Kampinoskiej w 1944 r. Propozycję upamiętnienia komendantów złożyło Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna.

Władysław Starzyk – pseudonim „Korwin” i „Orski”, urodzony w 1904 roku w Samborze, zmarł w 1960 roku. Komendant VIII Obwodu ZWZ-AK „Skowrone”.

Wilhelm Kosiński – pseudonim „Mścisław” i „Ruszczyc”, urodzony w 1912 roku w Białogardzie, zmarł w 1983 roku. Żołnierz AK, zastępca komendanta VIII Obwodu ZWZ-AK „Skowronek w latach 1941-1945 i okręgowy komendant KEDYW.